konsonans-na-stron         

              Zaczynem do powstania chóru KONSONANS była chęć wspólnego kolędowania kilku muzykalnych członków stowarzyszenia TOMASZKOWO w roku 2008. Liczący kilkanaście osób chór szybko przyciągnął miłujących muzykę i śpiew sąsiadów z Tomaszkowa, Dorotowa, Majd, Kręska i Olsztyna, aż do obecnego prawie 30 osobowego składu. Pierwszym dyrygentem zespołu był śp. Kazimierz Arciszewski, po jego śmierci rolę dyrygenta pełniła jego córka Emilia Arciszewska, obecnie pałeczkę dyrygencką objęła Natalia Kaczmarczik. Patronat nad chórem od początku jego istnienia sprawuje Stowarzyszenie TOMASZKOWO, o budżet chóru jest wspierany również przez GOK w Stawigudzie, próby odbywają się w Świetlicy "Dom Warmiński" w Tomaszkowie.

               Repertuar chóru obejmuje pieśni sakralne, ludowe, ale także muzykę rozrywkową oraz szanty. Zespół koncertuje w środowisku gminnym, uświetniając różne okolicznościowe wydarzenia, jak spotkania wigilijne mieszkańców Tomaszkowa, Święto Niepodległości, regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wulpińskiego, bale sąsiada, uroczystości sakralne w kościele parafialnym w Dorotowie. Jest stałym uczestnikiem imprez muzycznych organizowanych przez GOK Stawiguda, jak Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych KURLANTKA oraz Stawigudzki Festiwal Pieśni Sakralnej. Systematyczna praca zespołu zaowocowała zajęciem II miejsca w II Konkursie Chórów Amatorskich o Puchar Prezydenta Olsztyna w czerwcu 2014 r., oraz wyróżnieniem na I Wojewódzkim Przeglądzie Chórów w Morągu w czerwcu 2015. Wydane przez zespół płyty DVD i CD z repertuarem kolędowym cieszą się zainteresowaniem środowiska.

            Przyjaźń i pasja muzykowania, jakie łączą członków chóru KONSONANS są gwarantem jego istnienia i dalszego rozwoju. Wszystkich ukrywających się jeszcze pasjonatów muzyki i śpiewu zapraszamy do naszego chóru KONSONANS.   Więcej informacji o chórze znajduje się na Facebooku: https://www.facebook.com/Konsonansolsztyn

Image
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel./ fax (89) 512 69 22
e-mail: gok@stawiguda.pl
Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM