Artykuły
Kategorie
Po raz XIV organizatorzy Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Tomaszkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie wraz z Gmina Stawiguda oraz partnerami zapraszamy do udziału w konkursie.
 
 
Do końca września 2022 r. czekamy na Państwa fotografie, które można składać w ramach XIV edycji Fotokonkurs Warmińskie Klimaty.
 
 
 
REGULAMIN XIV edycji fotokonkursu „Warmińskie Klimaty 2022”
 
 
 
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO (ul. Żurawia 3)
kontakt: Ula Dobrzańska, tel. 501 243 057; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2,)
kontakt: Ewelina Bladosz, tel. 509 757 294
 
 
CELE KONKURSU:
- Ukazanie walorów Warmii i Gminy Stawiguda.
- Rozwijanie kreatywności i uzdolnień uczestników.
- Integracja osób zainteresowanych fotografią.
- Promowanie osiągnięć fotograficznych.
- Pozyskanie atrakcyjnych fotografii dla potrzeb promocji regionu i w celach charytatywnych.
 
 
ZASADY UCZESTNICTWA:
Konkurs jest otwarty, dedykowany amatorom.
 
 
KATEGORIE:
I. CZŁOWIEK (portret, reportaż, ludzie)
II. ARCHITEKTURA (związana z regionem)
III. NATURA (pejzaż, fauna, flora - związana z regionem)
IV. „IMPRESJE Z PODRÓŻY” (można nadsyłać zdjęcia z całego świata).
Kategoria ta będzie osobno oceniana i nagradzana.
V. „FOTOGRAFIA MŁODZIEŻOWA”- osobno oceniane będą zdjęcia
uczestników do lat 18 (prace można składać we wszystkich ww. kategoriach)
 
 
WARUNKI KONKURSU:
- Wymagane jest złożenie fotografii w formie papierowej (min. format od 30x40 cm do 40x60 cm). Możliwe jest złożenie prac w formie zestawu (np. tryptyk), nie przekraczający łącznie formatu 70x100 cm. Do prac w formie papierowej należy dołączyć zapis cyfrowy zdjęć (CD/DVD/PENDRIVE w formacie *.jpg w rozdzielczości 300 dpi,
dłuższy bok zdjęcia powinien mieć 3000 pixeli).
Zdjęcia w formie cyfrowej (jeżeli nie stanowią zbyt dużych plików) można przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Warunkiem skuteczności takiego dostarczenia fotografii jest uzyskanie potwierdzenia mailem.
- Fotografie złożone w jednej tylko w formie papierowej lub tylko w formie cyfrowej nie biorą udziału w konkursie.
- Wymagane jest nadesłanie wraz ze zdjęciami wypełnionego przez autora oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie nadesłanych zdjęć w wybranych przez organizatorów celach promocyjnych oraz w celach charytatywnych. Wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie internetowej www.gok.stawiguda.pl
- Można zgłosić nie więcej niż łącznie 8 fotografii w kategoriach I-III oraz V i nie więcej niż 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”.
 
 
OPIS ZDJĘĆ:
Na odwrocie każdej fotografii złożonej w formie papierowej należy czytelnie podać:
- wymyślone przez siebie godło składające się z czterech liter i dwóch cyfr
- kategorię
- tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego
(w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)
- dopisek „Warmińskie Klimaty 2022”
W kopercie dołączonej do prac i również opisanej godłem należy umieścić informacje:
- imię, nazwisko autora
- adres i telefon kontaktowy do autora
- wydrukowane i podpisane oświadczenie
- nośnik cyfrowy z zapisem cyfrowym zdjęć.
Nazwy plików muszą zawierać nazwisko, imię, kategorię i tytuł.
Prac konkursowych nie należy oprawiać, podklejać ani umieszczać znaków wodnych.
 
 
DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:
- Zdjęcia na konkurs powinny zostać złożone w sztywnym opakowaniu z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2022”.
- Zdjęcia można zostawić pracownikowi świetlicy w Tomaszkowie, ul. Żurawia 3 lub w Karczmie w Stodole, ul. Wulpińska 27, 11-034 Tomaszkowo albo przekazać wskazanym wyżej organizatorom (Stowarzyszenie Tomaszkowo, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie ul. Leśna 2).
- Zdjęcia wysyłać pocztą należy wyłącznie na adres Stowarzyszenia Tomaszkowo, ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo z dopiskiem „Warmińskie Klimaty”.
- Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.
- Do zdjęć w formie papierowej należy dołączyć zdjęcia w formie cyfrowej dostarczone na nośniku lub nadesłane mailowo (zgodnie z opisem w części dotyczącej WARUNKÓW KONKURSU).
- Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 
 
NAGRODY:
Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
TERMINARZ KONKURSU:
- Zdjęcia należy złożyć do dnia 30.09.2022 r. (piątek).
- Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć wstępnie zaplanowana jest na 15.10.2022 r. w nowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda o godz. 17:00.
 
 
INFORMACJE DODATKOWE:
- Udział w konkursie i nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na wykorzystanie i reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii.
- Ewentualne wykorzystanie i publikacja zdjęć w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach przez organizatorów może nastąpić wyłącznie w wybranych przez organizatorów celach promocyjnych oraz w celach charytatywnych.
- Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
Decyzje jury są ostateczne.
 
Warminskie_klimaty_2022_XIV_edycja_REGULAMIN_na_strone_GOK.jpg
 
Warmińskie_Klimaty_Oswiadczenie_konkurs_2022.jpg
Image

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel. (89) 615 09 60

kom. 509 757 294
e-mail: gok@stawiguda.pl

Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM