Artykuły
Kategorie

W słoneczną i wyjątkowo ciepłą sobotę 27.08.2022 r. miłośnicy turystyki rowerowej spotkali się z nami na XIII Rajdzie Rowerowym Gościńcem Niborskim realizowanym w ramach RekreAKCJI. Organizatorami są Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie wraz z Gminą Stawiguda. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wójta Gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza.

 

Niezmiernie nam miło, że w tym roku do uczestników rajdu dołączył również Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński. Mamy nadzieję, że był to mile spędzony czas i zapraszamy na inne organizowane przez nas wydarzenia.

 

 

Rajd Gościńcem Niborskim był radosnym wydarzeniem!

 

Ten historyczny szlak ponownie rozbrzmiewał wycieczkowym gwarem, ciekawymi opowieściami i szumem rowerowych opon. Po raz kolejny rowerzyści z gminy Stawiguda i z Olsztyna wyruszyli na trasę, aby podtrzymać tradycję corocznych spotkań. W teren ruszyło ponad 80 osób i jak zawsze licznie zjawiły się rowerowe rodziny, a najbardziej optymistyczny był widok najmłodszych rowerzystów dzielnie radzących sobie w zróżnicowanym terenie. Wycieczka powiodła ze Stawigudy nad jez. Dłużek, gdzie dołączyła grupa z Olsztyna, a dalej już wszyscy pojechali „łańskimi asfaltami” pomiędzy jez. Łańskim a jez. Plusznym, w okolice znanej wsi Pluski i w pobliże wciąż nieco tajemniczej miejscowości Orzechowo.

 

Po raz kolejny uczestników Rajdu ugościł ks. Dariusz Sonaka Dyrektor Ośrodka Caritas w Rybakach z przygotowanym ogniskiem. Dodatkowymi atrakcjami był poczęstunek oraz finałowa loteria z wieloma nagrodami rzeczowymi ufundowana przez GOK i Gminę Stawiguda. Natomiast młodzi cykliści mogli sprawdzić swoje umiejętności na torze z przeszkodami.

 

Piknik w Rybakach był okazją do przypomnienia historii powstania Gościńca Niborskiego, którą kilkanaście lat temu zapoczątkował Pan Andrzej Małyszko z Rusi. Wtedy rozpoczęły się starania o przywrócenie historycznego (pamiętającego czasy Średniowiecza) traktu łączącego Warszawę z Królewcem.

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy już planowali spotkanie na tej samej trasie w przyszłym roku podczas XIV Rajdu po Gościńcu Niborskim. Zatem do zobaczenia!

 

Relacja: Mirek Arczak

 

Koordynatorka RekreAKCJI: Ewelina Bladosz,
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

 

DSC8375zmiejszone1
DSC8377zmiejszone1
DSC8199-28zmiejszone1
DSC8384zmiejszone1
DSC8199-25zmiejszone1
DSC8199-26zmiejszone1
DSC8199-27zmiejszone1
DSC8199-2901zmiejszone1
DSC8199-29zmiejszone1
DSC8199-3001zmiejszone1
DSC8199-3101zmiejszone1
DSC8199-3201zmiejszone1
DSC8199-3301zmiejszone1
DSC8199-3401zmiejszone1
DSC8199-3501zmiejszone1
DSC8199-3601zmiejszone1
DSC8199-3701zmiejszone1
DSC8199-3801zmiejszone1
DSC8199-3901zmiejszone1
DSC8199-4001zmiejszone1
DSC8199-4101zmiejszone1
DSC8199-4201zmiejszone1
DSC8199-4301zmiejszone1
DSC8199-4401zmiejszone1
DSC8199-4501zmiejszone1
DSC8199-4601zmiejszone1
DSC8199-4701zmiejszone1
DSC8199-4801zmiejszone1
DSC8199-4901zmiejszone1
DSC8199-5001zmiejszone1
DSC8199-5101zmiejszone1
DSC8199-5201zmiejszone1
DSC8201zmiejszone1
DSC8204zmiejszone1
DSC8210zmiejszone1
DSC8216zmiejszone1
DSC8219zmiejszone1
DSC8221zmiejszone1
DSC8223zmiejszone1
DSC8232zmiejszone1
DSC8236zmiejszone1
DSC8241zmiejszone1
DSC8244zmiejszone1
DSC8249zmiejszone1
DSC8254zmiejszone1
DSC8256zmiejszone1
DSC8258zmiejszone1
DSC8259zmiejszone1
DSC8263zmiejszone1
DSC8264zmiejszone1
DSC8269zmiejszone1
DSC8273zmiejszone1
DSC8274zmiejszone1
DSC8276zmiejszone1
DSC8278zmiejszone1
DSC8286-2zmiejszone1
DSC8290zmiejszone1
DSC8291zmiejszone1
DSC8300zmiejszone1
DSC8301zmiejszone1
DSC8302zmiejszone1
DSC8304zmiejszone1
DSC8308zmiejszone1
DSC8311zmiejszone1
DSC8315zmiejszone1
DSC8324zmiejszone1
DSC8325zmiejszone1
DSC8333zmiejszone1
DSC8335zmiejszone1
DSC8337zmiejszone1
DSC8341zmiejszone1
DSC8350zmiejszone1
DSC8367zmiejszone1
DSC8368zmiejszone1
DSC8371zmiejszone1

Image

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel. (89) 615 09 60

kom. 509 757 294
e-mail: gok@stawiguda.pl

Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM