Artykuły
Kategorie

 

3 lipca 2022 roku nastąpi historyczny moment- pierwszy raz od 1945 roku odbędzie się nabożeństwo ewangelickie w Dawnej Kaplicy nazwanej po remoncie  "Kuźnią Kultury".

        Po II wojnie światowej zawirowania historyczne doprowadziły do masowej emigracji ludności pochodzenia niemieckiego z Warmii i Mazur. Doprowadziło to min. do upadku i zniszczenia Kaplicy Ewangelickiej w Stawigudzie, która służyła wiernym od 1897 do 1945 roku. W późniejszym czasie popadała coraz bardziej w ruinę. W 2019 roku podjęto decyzje o renowacji kaplicy i przywróceniu jej dawnego blasku, uroczyste otwarcie odbyło sie 08 czerwca 2022 roku. 

         Już wcześniej podczas spotkania z księdzem proboszczem parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Olsztynie Łukaszem Stachelkiem narodził się pomysł przeprowadzenia nabożeństwa w stawigudzkiej kaplicy. Cieszę się, że marzenie się ziści, ponieważ w niedzielę 03 lipca o godzinie 13.00 ksiądz pastor Łukasz Stachelek, pierwszy raz po 77 latach będzie celebrował Nabożeństwo Ewangelickie w kaplicy, która otrzymała obecnie nazwę "Kuźnia Kultury". Naszym założeniem jest, żeby nabożeństwa odbywały się cyklicznie, mamy nadzieję, że tak sie stanie. 

       Jeżeli jesteście zainteresowani poniżej zamieszczamy krótką historie tego obiektu i małą galerię zdjęć.

 

Historia Kaplicy Ewangelickiej w Stawigudzie

  • Wybudowana w roku 1897. Pierwsze nabożeństwo dla 70 miejscowych ewangelików odprawił 23 września 1897 roku generalny superintendent Johannes Hassenstein z Olsztyna a poświęcił ją Hermann Braun. W kaplicy znajdował się obraz Dobrego Pasterza, ambona ufundowana przez miejscowych ewangelików- karczmarza Bruno Gotshalka i Wolfa. Znaczną część kosztów zbudowania kaplicy zapewniło Towarzystwo im. Gustawa Adolfa. Służyła jako kościół do roku 1945, wokół niej usytuowano cmentarz.

  • Po wojnie budynek przejęła parafia ewangelicka w Nidzicy, nie odprawiano jednak tam nabożeństw, budynek stał opuszczony i niszczał.

  • W połowie lat 50-tych- tych ubiegłego wieku (tu nie jestem pewien daty) budynek przejęła gmina Stawiguda i przeniesiono z budynku starej kuźni straż (pierwsza siedziba straży w Stawigudzie od roku 1911, obecnie w miejscu gdzie stała, jest tablica pamiątkowa- naprzeciwko kapliczki stojącej przy wjeździe do Stawigudy) na przełomie lat 60-tych i 70- tych. Niestety wiązało się to z częściową dewastacją budynku- wstawienie drzwi garażowych spowodowało zniszczenie zabytkowego portalu, w środku postawiono ścianę działową, w podłodze wymurowano kanał samochodowy, z tyłu budynku wymurowano podstawę stojaka do suszenia węży, uszkodzona została fasada z dzwonkiem.

  • Po opuszczeniu kaplica służyła jako magazyn starego sprzętu, przez wiele lat przechowywano w nim scenę wykorzystywaną na festynach -obecnie stoi ona w Tomaszkowie. Wandale powybijali szyby, dachówka popękała, co było przyczyną zaciekania ścian.

  • Kilkanaście lat temu w ramach pamięci historycznej terenem zajęli się uczniowie Gimnazjum Publicznego w Stawigudzie. Oczyścili teren starego cmentarza i co roku ponawiali te prace.

  • Prób zagospodarowania budynku było wiele. Podejmowane były przez władze gminy, radnych, osoby prywatne. Na przeszkodzie stał brak finansów i wymagania stawiane przez konserwatora zabytków (kaplica została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A 3092 dnia 01.02.1991 roku).

  • Umieszczony w kaplicy oryginalny napis „Selig sind die Holles Wort hören und bewahren” w tłumaczeniu na polski brzmi „błogosławione są święte słowa i zachowaj je !”, nad drzwiami napis „Ich bin die Thür”- „jestem drzwiami”.

  • I w końcu się udało. W dniu 29.04.2019 roku, Wójt Gmina Stawiguda podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie”. Dzięki kompleksowej renowacji i rekonstrukcji kaplicy stworzone zostanie centrum kulturowe. Środki pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020". Koszt całkowity projektu to 966 017,01 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 792 133,95 PLN .

  • Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło dnia 08 czerwca 2022 roku. Jego przeznaczenie to szeroko rozumiana działalność kulturalna, już odbyła się Wystawa Amatorskiej Twórczości Artystycznej, wystawa malarstwa członków Koła Malarskiego przy GOK w Stawigudzie, we wnętrzu zamontowana została scena z myślą o kameralnych koncertach, spotkaniach, prelekcjach, chcemy też wrócić do pierwotnego przeznaczenia, czyli odprawiać nabożeństwa ewangelickie.

16559908691051600x1197
16559908691171600x1197
16559909430961600x1197
16559909431091600x1197
1655990943133898x1200
16559909431211600x1197
16559909431471600x1197
16559909431591600x1197
1655992646226898x1200
1655992646242898x1200

Image

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel. (89) 615 09 60

kom. 509 757 294
e-mail: gok@stawiguda.pl

Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM