Artykuły
Kategorie

W  lipcu zakończył się projekt pt. ,,Aktywni nie liczą lat - pozytywnie postrzegają  świat" dofiansowany ze środków BGK w konkursie Generacja 6.0

Projekt realizowany miał być od stycznia 2021 r. Niestety plany pokrzyżowała nam pandemia i właściwie obawialiśmy, się czy ta inicjatywa będzie możliwa do zrealizowania. Dzięki wsparciu fundacji BGK i podpisanemu aneksowi działania zawarte w harmonogramie w 100% zostały zrealizowane. W maju w końcu mogliśmy zacząć działać i w niesamowitym tempie zaczęliśmy organizować wszystkie działania projektowe.

Od 15 maja do końca lipca seniorzy w gminie Stawiguda byli najbardziej zajętą grupą ludzi. To była aktywizacja przez duże A. Uczestnicy wzięli udział w interesujących i twórczych warsztatach, niezwykle ważnych wykładach edukacyjnych, zajęciach z aktywności fizycznej i w tym co lubią najbardziej, a mianowicie cudownych, wyjazdach kulturalnych.

Zrealizowano:

- 5 warsztatów kulinarnych

- 5 warsztatów rękodzieła z tworzenia biżuterii

- 5 warsztatów wizażu i stylizacji zakończonych sesją zdjęciową

- 2 wykłady na temat zdrowego żywienia

- 2 praktyczne warsztaty z I pomocy

- wyjazd do Filharmonii

- wyjazd do kina

- wyjazd do teatru

- 8 godzin kursu ,,Przyjazny Smartfon”

- 25 godzin gimnastyki

- 5 lekcji Nordic Walking z instruktorem

Całość projektu zakończyła się wspaniałym podsumowaniem z występem artysty oraz wystawą portretów, które powstały po warsztatach wizażu i stylizacji.

DSC47751575x1050
DSC47691575x1050
DSC47761575x1050
DSC47771575x1050
DSC47781575x1050
DSC47791575x1050
DSC47801575x1050
DSC47821575x1050
DSC47831575x1050
DSC47841575x1050

Uczestnicy po miesiącach izolacji z radością i niesamowitym zaangażowaniem przystąpili do zaproponowanych działań. To był bardzo aktywnie spędzony czas. Nasza inicjatywa przyniosła wiele pozytywnej energii, radości z ponownego bycia razem i satysfakcji z nabytych umiejętności.

Dzięki projektowi mogliśmy zaproponować seniorom wiele ciekawych form aktywizacji społecznej. Przeciwdziałaliśmy samotności i izolacji. Łamaliśmy bariery komunikacyjne. Wychodziliśmy z ram działalności Gminnych Ośrodków Kultury proponując innowacyjne na terenie gminy działania. W rezultacie zbudowaliśmy silną grupę odbiorców kultury 60+. Po zakończeniu projektu nadal aktywnie działamy, zaplanowaliśmy już kontynuację zajęć w kilku miejscowościach. Utrzymaliśmy również zajęcia gimnastyczne, które w terminarzu seniorów są na I miejscu.

Dzięki projektowi społeczność gminy Stawiguda 60+ skorzystała z wielu wydarzeń aktywizujących. Wszystkie zaplanowane w harmonogramie działania zostały w 100% zrealizowane. Zajęcia z zakresu korzystania ze smartfonów zwiększyły wśród seniorów zdolności komunikacji online. Uczestnicy pozyskali umiejętność obsługi aplikacji „BLISKO” co umożliwia im dostęp do informacji z terenu gminy np. ostrzeżenia pogodowe, ogłoszenia gminne i parafialne. Zmniejszyło to wśród nich wykluczenie informacyjne. Ważnym tematem dla osób starszych jest bezpieczeństwo. Zrealizowane w projekcie wykłady z pierwszej pomocy uświadomiły im, jak mają zachować się w sytuacji zagrażającej ich życiu. Kolejnym działaniem, które cieszyło się dużym powodzeniem wśród seniorów to zajęcia z treningu pamięci, które mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania osób starszych. Seniorzy z racji wieku często są dotknięci zaburzeniami pamięci, dlatego też gimnastyka mózgu jest istotnym czynnikiem dla zachowania jego dobrej kondycji i prawidłowego funkcjonowania. W projekcie przeprowadzonych zostało 40 godzin zajęć m in. z wykorzystaniem rewelacyjnych gier planszowych, które zakupiliśmy z przyznanej dotacji. W związku z pozytywnym odbiorem tych zajęć zaplanowano ich kontynuację. Kolejnym bardzo ważnym elementem w życiu seniora jest aktywność fizyczna. Uczestnicy zajęć gimnastyki dla seniora nauczyli się ćwiczeń, które również w domu czy plenerze mogą bezpiecznie wykonywać. Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą zajęć, również postanowiliśmy je kontynuować. Dodatkowym atutem w dbaniu o siebie jest wiedza zdobyta w temacie zdrowego odżywiania i gotowania. Celem warsztatów z wizażu było budowanie pewności siebie osób w podeszłym wieku, natomiast warsztaty artystyczne były ciekawą formą spędzania czasu wolnego. Spotkania z wizażystką, stylistką zostały bardzo dobrze odebrane. Okazało się, że starsze Panie lubią o siebie zadbać, podkreślić swoje atuty i dodać sobie pewności siebie stylizacją czy delikatnym makijażem. Zrealizowane wyjazdy kulturalne pięknie zapisały się w pamięci uczestników. Dzięki projektowi 150 osób skorzystało z wyjazdów kulturalnych. Wyjazdy zorganizowane były w taki sposób by osoby starsze bezpiecznie i komfortowo mogły wziąć w nich udział. Najstarsi uczestnicy projektu i jednocześnie kontynuowanych spotkań mają ponad 80 lat. Różnica między wiekiem 60, a 80 jest ogromna, ale różnorodność działań projektowych sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Największą zaletą i wartością projektu jest to, że przeprowadzone przez nas warsztaty nauczyły zachowań, które każdy będzie mógł wykorzystać we własnym domu i życiu. Efekt zajęć nie jest chwilowy tylko długotrwały i rozwojowy. Uczestnicy zajęć oprócz teorii, która wpajała prawidłowe postawy m.in. żywieniowe, samopomoc, sprawność fizyczna i intelektualna, otrzymali warsztat praktyczny. Ponadto dzięki zakupionemu wyposażeniu będziemy mogli kontynuować zainicjowane w projekcie warsztaty. Dalej planujemy działania dla grupy wiekowej 60+. Zajęcia z treningu pamięci, spotkania kulinarne, warsztaty rękodzieła, wyjazdy kulturalne zawsze są mile widziane przez naszych seniorów, dlatego też nadal działamy na rzecz ich aktywizacji, by poprzez proponowane aktywności ,,nie liczyli lat" i pozytywnie postrzegali świat.

 

Podsumowanie 

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie 

Koordynator projektu 

Lidia Milik 

Image

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel. (89) 615 09 60

kom. 509 757 294
e-mail: gok@stawiguda.pl

Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM