Artykuły
Kategorie

Po 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią zapraszamy zespoły i solistów do udziału w naszym turnieju.

       To jubileuszowy X Turniej Tańca Nowoczesnego "Warmia Power 2021". Odbędzie się tradycyjnie w hali sportowej w Stawigudzie przy ulicy Leśnej 1. Jest to najbardziej barwna i żywiołowa impreza organizowana przez GOK w Stawigudzie. Cieszymy się, że ponownie będziemy mogli się spotkać. Regulamin znajdziecie poniżej, w załącznikach karty zgłoszenia.  Pozdrawiamy i czekamy na Wasze zgłoszenia.

 

 

baner WARMIA POWER 2021 wojewódzki

 

 1. 1. ORGANIZATORZY

Gmina Stawiguda

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie

2. MIEJSCE

Hala Sportowa w Stawigudzie ul. Leśna 1

                                                                                                         3. CELE KONKURSU

1. Popularyzacja zespołowych form tańca nowoczesnego i ich walorów artystycznych.

2. Wymiana doświadczeń i pomysłów .

3. Budowanie wzajemnego szacunku i tolerancji poprzez kształtowanie umiejętności

współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

5. Rozbudzanie zainteresowania tańcem wśród dzieci i młodzieży.

4. UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do grup/zespołów tanecznych i solistów z naszego województwa i nie tylko, stowarzyszonych jak i niestowarzyszonych.

5. KRYTERIA OCENY:

Zespoły oceniane będą pod kątem:

1. Choreografii i techniki tańca

2. Doboru repertuaru

3. Ogólnego wyrazu artystycznego

4. Muzykalności tancerzy

5. Pomysłowości, doboru, estetyki strojów i rekwizytów

6. NAGRODY I DYPLOMY

Jury przyznaje puchary za zdobycie 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dopuszczalne jest przyznanie wyróżnień i nagród specjalnych. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy pamiątkowe.

7. KATEGORIE WIEKOWE I TECHNIKI TAŃCA

Dopuszczalne techniki tańca: disco i hip- hop.

Kategorie wiekowe (zespoły i soliści)

 • do 11 lat

 • 12 lat – 15 lat

 • pow. 15 lat

Zespół powinien składać się z minimum 5 osób. Każdy zawodnik może być uczestnikiem tylko jednej formacji. Regulamin dopuszcza udział w zespole osób powyżej granicy wiekowej (do 2 lat), ale mogą stanowić nie więcej niż 20 % całej grupy. W przypadku podejrzeń odnośnie wieku wykonawców organizator bądź jury mają prawo zażądać pokazania dokumentu tożsamości .

8. REGULAMIN

 • Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie karty dostępnej na stronie internetowej organizatora (www.gok.stawiguda.pl) i przesłanie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury
  w Stawigudzie, ul. Leśna 2; 11-034 Stawiguda.

 • Prosimy zespoły o przesyłanie wraz z kartą zgłoszenia pliku audio z podkładem do układu tanecznego opisanego: nazwa zespołu, tytuł układu

Termin zgłoszeń mija 31.10.2021 r.

 • Soliści nagranie do pokazu finałowego powinni mieć przy sobie na nośniku przenośnym. Nie akceptujemy nagrań z telefonu.

 • Czas trwania prezentacji: zespoły od 2 do 4 minut, soliści 45 sek. Przekroczenie czasu wiąże się z odjęciem punktów bądź dyskwalifikacją.

 • Każdy zawodnik może być uczestnikiem tylko jednej formacji.

 • Solówki mogą wykonywać członkowie zespołów jak i osoby nie należące do zespołów.

 • Zespół może zaprezentować się przed jury tylko jeden raz w wybranym przez siebie stylu tańca.

 • Oceną wykonawców zajmie się jury powołane przez organizatora.

 • Uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej.

 • Akredytacja wynosi 8od osoby (członków zespołu/solówki). Akredytację należy wpłacić na konto: Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

Bank Spółdzielczy w Olsztynku 80 8823 0007 2001 0100 1999 0001

z dopiskiem „WARMIA POWER 2021” z nazwą zespołu , nazwiskiem wykonawcy solówki lub dokonać wpłaty gotówką w dniu imprezy tj. 13. 11. 2021 r.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych, bądź odwołania rywalizacji w przypadku małej ilości zgłoszeń.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie turnieju.

 • Rejestracja w godz. od 13.00 do 15.00.

 • Próby parkietu od 14.00 do 15.00.

 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach.

 • Zapewniamy posiłek dla uczestników turnieju i ich instruktorów.

 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator kwalifikuje zespoły według kolejności zgłoszeń.

 • Przed rozdaniem nagród zaplanowany jest wspólny taniec do muzyki organizatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Turniej odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami związanymi z pandemią. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i zaleceń organizatora.

     Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika w mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie w relacji na stronie internetowej i Facebook-u, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu tanecznego „WARMIA POWER” - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z póź. zm.).

    Zgłaszając swój udział w turnieju „WARMIA POWER” uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a nagrany film z Turnieju Tańca zostanie wyświetlony publicznie na stronie internetowej GOK Stawiguda i Facebook-u.  Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z członkami jury.

 

Image

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel. (89) 615 09 60

kom. 509 757 294
e-mail: gok@stawiguda.pl

Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM