Artykuły
Kategorie

Wójt Gminy Stawiguda serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach realizacji projektu pt. ,,Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie".

Spotkania odbędą się w dniu 23.07.2021 r.
o godz. 11.00 i 12.30 na posesji przy odrestaurowanej, zabytkowej Kaplicy Ewangelickiej w Stawigudzie przy ul. Pięknej.
 
Odrestaurowany budynek będzie atrakcją turystyczną, jednocześnie będzie pełnił funkcję centrum kulturowego, gdzie będą organizowane cykliczne wystawy rękodzieła i prac malarskich mieszkańców gminy czy zaproszonych artystów. Głównym założeniem jest ekspozycja miejscowej kultury, historii i tradycji w jednym miejscu.
 
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 30.10.2019 r., a zakończenie 30.06.2021 r.
Zabytek już niebawem oddany zostanie do użytkowania, a pełnić ma funkcję kulturalno – informacyjną.
 
Wartość projektu: 793 660,61 zł
Dofinansowanie: 650 801,70 zł (82%) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Kultura i Dziedzictwo
 
W ramach projektu zabytkowy budynek Kaplicy Ewangelickiej został poddany renowacji. W latach 2019-2021 zostały przeprowadzone roboty budowlane. Kaplica został objęta prawną ochroną konserwatorską, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. – na podstawie decyzji WKZ z 01.02.1991, wpisującej obiekt do rejestru zabytków ruchomych województwa warmińsko- mazurskiego. Roboty budowlane prowadzono w uzgodnieniu z W-M WKZ. W zakres prac wchodziła renowacja i rekonstrukcja ceglanych elewacji budynku wraz z fugami, odtworzenie pierwotnego wyrazu architektonicznego budynku, restaurację przedsionka z detalem w tympanonie, schodów zewnętrznych wejściowych, frontowego szczytu schodkowego, drzwi wejściowych i detalu architektonicznego, okien wraz z witrażami, konstrukcji dachu, ceramicznej posadzki, usunięcie wtórnych wmurowań: przybudówki na tylnej elewacji, wtórnej stolarki otworowej wraz z usunięciem wtórnych zamurowań otworów okiennych i nadproży, współczesnych instalacji (lamp, dzwonków), konserwację rzeźbionej wiatrownicy, wnętrza, docieplenie stropu, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i grzewczej. Prace konserwatorskie zostały wykonane z użyciem materiałów historycznie uzasadnionych, z maksymalnym zachowaniem substancji zabytkowej i mininalną w nią ingerencją, z zachowaniem tradycyjnych materiałów i technologii i z zachowaniem bezcennych wartości zabytku, który będziemy w stanie przekazać kolejnym pokoleniom w niezmienionej formie. To, co będzie przyciągać, to poczucie obcowania z historią i niezwykłość tego miejsca.
Image

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie

ul. Leśna 2
11-034 Stawiguda

tel. (89) 615 09 60

kom. 509 757 294
e-mail: gok@stawiguda.pl

Zobacz też:

2021 © GOK Stawiguda / Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Realizacja: Agencja DM